CIKKEK-ÍRÁSOK


Cikkek, írások az egyesület múltjával és jelenével kapcsolatosan.

Bálozó Önkéntesek

(BN.-PJ.) A Tiszaberceli Önkéntes Tűzoltó Egyesület a jubileumi ünnepség és kiállítás után egy újabb nagy dobással rukkol elő. Jótékonysági bált rendez február 9-én 19.00 órától a Tiszagyöngye étterem kultúrházában.
Aki ismeri ezt az összetartó gárdát, az már előre elkönyvelheti, ez egy igen jó bál lesz, igen jó mulatsággal, igen jó célért. Cél ugyanis az egyesület anyagi erejének további megerősítése, hogy az egész éves kiadásai mellett technikai felszereltsége tovább bővüljön.
A belépők ára 1.500 Ft.- mellyel hozzájárul a falu biztonságosabb, komfortosabb mindennapjaihoz is. Aki jót akar tenni, most megteheti, s mindezért cserébe még egy remek estét is kap.
Hát nem megéri?

Berczeli Napló VII. évf. 1. szám 2002. Január-február   Szerző: Papp János főszerkesztő
Évértékelés Tiszabercelen

2009. január 16-án délután 5 órától tartotta évi rendes közgyűlését a Tiszaberceli Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A rendezvény helyszíne a helyi általános iskola ebédlője volt, ahol szép számmal jelentek meg az eseményre az egyesület tagjai.

A kezdésre a 87-es taglétszámból 60 fő regisztráltatta magát.
Elfogadva a meghívást, részt vett a közgyűlésen Pernyák Sándor tű. ezredes a Megyei Tűzoltószövetség elnöke, Dombrády László tű ezredes nyíregyházi tűzoltó parancsnok és Kató Antal az ibrányi önkéntes tűzoltóság parancsnoka.
Elsőként Hajnal András, az egyesület elnöke köszöntötte a tagságot és a megjelent vendégeket.
Az elnöki köszöntő után az egyesület pénzügyi helyzetéről tartott tájékoztatót Natkó Lászlóné vezetőségi tag. Elmondta, hogy az egyesület anyagi helyzete stabil, amely nagyrészt az adók részükre felajánlott 1%-nak, a sikeres pályázatoknak és az önkormányzati támogatásnak köszönhető.
Ezt követően Natkó László, az egyesület parancsnoka számolt be az elmúlt évben végzett tevékenységről, a versenyeken való sikeres részvételről, és a fejlesztésekről.
Elhangzott, hogy az elmúlt évben 15 alkalommal riasztották a tűzoltó egyesületet, a beavatkozások döntő többsége a településen történt kisebb tűzesetek felszámolása volt.
A közgyűlés, a beszámolók meghallgatása után egyhangúlag elfogadta a 2008. évi munkáról és a pénzügyi helyzetről készített anyagokat.
A meghívott vendégek közül elsőként Pernyák Sándor tű. ezredes szólalt fel, aki rövid tájékoztatót adott a megyében 2208. évben történt tűzesetekről, műszaki mentésekről.
Méltatta az önkéntes tűzoltók megyei szinten jó kapcsolatát a hivatásos tűzoltókkal, és külön kiemelte a helyi szervezetek fontosságát a helyismeret, riaszthatóság terén. Beszédének végén több idei megyei rendezvényre, neves évfordulóra is felhívta a figyelmet, amelyek tovább mélyíthetik az önkéntes és hivatásos tűzoltók együttműködését.
Dombrády László tűzoltó ezredes, megelégedetten szólt arról, hogy Tiszabercelen a tűzoltó egyesület szakmai munkájában fejlődés tapasztalható, mely megmutatkozik a tűzoltóversenyeken elért szép helyezésekben és az aktív munkában egyaránt. Azt kérte a tagságtól, hogy ez a lendület maradjon meg továbbra is, hiszen a fő cél továbbra is az, hogy a bajba jutott emberek minél előbb segítséget kapjanak.
Tiszabercel település az Ibrányi Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság működési területének része, ezért kap rendszeresen meghívást a közgyűlésre Kató Antal parancsnok is.
A mindenki által Anti bácsiként tisztelt örökifjú parancsnok, megköszönte az egyesület segítségét, amelyet az ibrányi tűzoltóknak nyújtottak. Kiemelte azt a tényt, hogy, a két szervezet közötti megállapodási szerződés jól működik. Szólt arról, hogy a tűz-és káresetek felszámolásában továbbra is számítanak a nagy helyismerettel rendelkező tűzoltó egyesület tagjaira.
A közgyűlés végén Hajnal András egyesületi elnök megköszönte a beszámolókat, hozzászólásokat, és mindenkinek sikeres munkát kívánt a 2009-es évre.
Valamennyi résztvevő kézbe vehette a megyei tűzoltószövetség „Sugárcső” c. hivatalos lapját, melyből felidézhették a 2008. év legizgalmasabb tűzoltó eseményeit.
A hivatalos program befejezése után,- a hagyományoknak megfelelően- a közgyűlés ünnepi vacsorával fejeződött be.Tiszabercel, 2009. január 17.

Holes István tű. Alezredes

Forrás: http://www.szabolcstuoszov.hu/index.php?pageid=hirek_reszletek&hirazon=247